Afspraken betreffende afmeldingen wandel evenementen.

Alleen recht op deelname na betaling van de kosten.

STREEKPADEN

Bij annulering uwerzijds bent u aan ons verschuldigd:

  • Tot 6 weken voor aanvang evenement 25% van de reissom
  • Van 6 tot 2 weken voor aanvang evenement 50% van de reissom
  • Van 2 weken voor vertrek tot op de dag van vertrek 100% van de reissom

MIDWEEK WANDELEN

Bij annulering van het evenement betaalt u een vergoeding aan de organisatie.

  • Bij annulering meer dan 6 maanden voor aanvang evenement 30% van de reissom
  • Van 6 tot 4 maanden voor aanvang evenement 70% van de reissom
  • Van 4 tot 2 maanden voor aanvang evenement 80% van de reissom
  • Binnen 2 maanden voor aanvang evenement 95% van de kosten
  • Bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de reissom

Als er vervanging is voor de vrijgekomen plaats bent u alleen de reserveringskosten verschuldigd.

Bep & Henk              AGENDA