Stovo Automatisering en Videobewerking

 

PRIVACY VERKLARING

 

Bedrijfsadres:

Stovo Automatisering en Videobewerking

Claverenbladstraat 53

3833 JB Leusden

(Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 4 oktober 2018)

Stovo Automatisering en Videobewerking is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring wordt de benaming Stovo gehanteerd.

 

Contactgegevens:

Internet: www.stovo.nl

H.J. Vos is de Functionaris Gegevensbescherming van Stovo.

Hij is te bereiken via henkvos@stovo.nl, Claverenbladstraat 53, 3833 JB Leusden

 

Persoonsgegevens die door Stovo verwerkt worden:

Stovo verwerkt de volgende persoonsgegevens van klanten:

Voor- en achternaam, inclusief voorletters

Adresgegevens

Emailadres

Telefoonnummers

Bankgegevens

Facturen

Computerconfiguratie gegevens

 

Doel en basis van verwerking persoonsgegevens

Stovo verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het verzenden van facturen en offertes

Het kunnen bellen en emailen met klanten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stovo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van Stovo.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Stovo bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Stovo hanteert de volgende bewaartermijn:

Klanten: periode als klant + 5 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stovo verkoopt/verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken:

Stovo gebruikt uitsluitend cookies of vergelijkbare technieken, om de website goed te laten functioneren. Wij houden statistieken bij op onze website met Google Analytics. Hiermee kunnen wij inzien wanneer en hoeveel bezoekers onze website hebben bezocht. Deze statistieken gebruiken wij voor het optimaliseren van onze website. We verzamelen hierbij geen persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam, adres, geslacht en dergelijke.

 

Recht op restrictie

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele juiste en onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren/ te verwijderen. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen kunt u contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres.

Stovo wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

De wijze waarop Stovo persoonsgegevens beveiligt:

Stovo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via henkvos@stovo.nl of meldt e.e.a. per brief.

TERUG